Documentatie API v1

Locator

Gegeven een postcode of lat/lng combinatie en een eigen lijst postcodes, geef de dichtstbijzijnde locaties. De uitvoer is gesorteerd van dichtbij naar veraf.


Verplichte parameters

 • target_nl_fourpps: geef een lijst van Nederlandse postcodes (4 cijfers) op. Gescheiden door komma’s.

Optionele parameters

 • nl_fourpp: geef de Nederlandse postcode (4 cijfers) op als zoeklocatie.
 • lat: geef de latitude op als zoeklocatie.
 • lng: geef de longitude op als zoeklocatie.
 • range: de gewenste omtrek waarin gezocht wordt - in meters. Standaard is dit heel Nederland. Maximale omtrek van 300000.
 • per_page: het maximaal aantal postcodes als resultaat. Standaard is dit 10.
 • order Beta: distance (standaard) sorteert uitvoer op oplopende afstand van startpunt tot zoekresultaten. input behoudt de volgorde van invoer bij de uitvoer.

Resultaat voorbeeld

undefined/v1/locator?auth_key=YOUR_AUTH_KEY&nl_fourpp=5408&target_nl_fourpps=5652,2987

Deze aanvraag geeft het volgende resultaat:

{
 "status": "ok",
 "results": [
  {
   "nl_fourpp": 5652,
   "distance": 25626,
   "lng": 5.46667,
   "lat": 51.45,
   "city": "Eindhoven",
   "municipality": "Eindhoven",
   "province": "Noord-Brabant"
  },
  {
   "nl_fourpp": 2987,
   "distance": 76263,
   "lng": 4.6,
   "lat": 51.86667,
   "city": "Ridderkerk",
   "municipality": "Ridderkerk",
   "province": "Zuid-Holland"
  }
 ]
}

Foutmeldingen

 • Parameter nl_fourpp is required
  Geef de parameter ‘nl_fourpp’ mee aan de webservice. Dit mag zowel in de URL (GET) als in de body (POST).
 • Invalid nl_fourpp format
  Het formaat dient te bestaan uit 4 cijfers. Extra spatiëring wordt automatisch gecorrigeerd.
 • nl_fourpp not found
  De opgevraagde postcode is niet bekend in de database.
 • Parameter target_nl_fourpps is required
  Geef de parameter ‘target_nl_fourpps’ mee aan de webservice. Dit mag zowel in de URL (GET) als in de body (POST).
 • Invalid target_nl_fourpps format
  Het formaat dient te bestaan uit steeds 4 postcode cijfers, gescheiden door een komma. Extra spatiëring wordt automatisch gecorrigeerd.
 • Parameter per_page expected int as datatype
  Parameter ‘per_page’ dient een getal te bevatten.
 • The value of per_page should be between 1 and 1000
  Parameter ‘per_page’ dient een getal te bevatten tussen de 1 en 1000.
 • Parameter range expected int as datatype
  Parameter ‘range’ dient een getal te bevatten.
 • The value of range should be between 0 and 300000
  Parameter ‘range’ dient een omtrek (in meters) te bevatten tussen de 0 en 300000.

Voorbeeldcode


De locator methode wordt gedemonstreerd in deze gebruiksklare voorbeelden:

We moedigen u aan om voorbeeldcode aan te vragen in de taal van uw voorkeur. In de tussentijd wilt u misschien kijken naar de autocomplete methode, die al in vele talen is gedemonstreerd.

Stap voor stap voorbeeld in JavaScript


Stap 1: bouw de HTML-pagina

We beginnen met het maken van een lege HTML-pagina met een minimale webpaginastructuur.

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <title>Locator tutorial</title>
 </head>
 <body></body>
</html>

Download onze JavaScript-bibliotheek locator.js waarmee we de Pro6PP-webservice kunnen integreren in deze webpagina. Kopieer het in dezelfde map als waarin u de bovenstaande webpagina hebt opgeslagen.

Voeg de volgende code toe tussen de tags <body> en <body>.

Het voegt de invoervelden toe voor het invoeren van de postcode.

<form action="#" class="locator">
 Postcode: <input class="postcode" maxlength="4" />
 <input class="target_nl_fourpps" type="hidden" value="1012, 9301, 5042, 4834, 5408" /><br />
 <span class="message"></span><br />
 <div class="output"></div>
</form>

Stap 2: voeg interactie toe

Voeg de volgende code toe tussen de tags <head> en </head>.

<script src="https://code.jquery.com/jquery-1.11.2.min.js"></script>
<script src="locator.js"></script>
<script>
 var pro6pp_auth_key = 'YOUR AUTH_KEY';
 $(document).ready(function() {
  $('.locator').applyLocator();
 });
</script>

Stap 3: laat het werken

Voor toegang tot de Pro6PP-webservice moet u uw persoonlijke autorisatiesleutel aanvragen. Deze sleutel wordt rechtstreeks naar u gemaild signing up.

Vervang de bovenstaande tijdelijke aanduiding YOUR AUTH_KEY door uw persoonlijke autorisatiesleutel.

Stap 4: zie het in actie

Open locator.html in uw browser. Het is klaar voor gebruik!
Het werkt niet? Probeer de kant-en-klare voorbeeldcode te downloaden op de pagina example code.

Uitbreidingen voor dit voorbeeld


Toon meer gegevens

Laten we de city in plaats van de postcode van de winkel laten zien. Vervang deze JavaScript-regel ...

$(".locator").applyLocator();

... met de volgende code:

$(".locator").applyLocator({'assemble_func':assemble_one });
// This function is called for each store found.
function assemble_one(result){
 return "Store found in " + result.city + ", " +
  result.distance + " meters from your location.<br />";
}

Je kunt het patroon hier zien. In plaats van city en distance kunt u een van deze velden gebruiken om uw uitvoer samen te stellen: nl_fourpp, lat, lng.

Aangepaste veld-ID's gebruiken

In plaats van klassen toe te voegen aan uw formulier, kunt u applyLocator () opdracht geven aangepaste veld-ID's te gebruiken. jQuery selector syntax wordt geaccepteerd.

Dit voorbeeld overschrijft de standaard-ID van de velden met behulp van hun name of id attributen.

Postcode:<input name="zipcode" />
<span id="zipcode-errors"></span>
... ... $(document).ready(function(){ $(this).applyLocator({ postcode:'input[name="zipcode"]',
message:'#zipcode-errors', }); });

Je kunt het patroon hier zien. In plaats van de parameters postcode en message kunt u een van deze gebruiken:

Parameter target_nl_fourpps wijst het (verborgen) invoerelement toe met alle mogelijke winkel-postcodes.
Parameter message wijst het containerelement toe waarin foutmeldingen worden weergegeven.
Parameter spinner wijst een (beeld) element toe om te verbergen / weergeven tijdens API-communicatie. Parameter output wijst het containerelement toe waarin de resultaten worden weergegeven.