Privacybeleid


Wanneer u Pro6PP gebruikt, vertrouwt u ons met uw informatie. Dit privacybeleid is bedoeld om u inzicht te geven in welke gegevens wij verzamelen en wat we ermee doen.

Informatie die we verzamelen

Informatie die u ons geeft.

  • Uw account informatie die we vragen wanneer u zich aanmeldt voor een account. We houden dit in onze online database om de toegang tot je account te verstrekken.
  • Uw bankrekening of andere betalingsinformatie die wij vragen wanneer u een abonnement verlengd. We houden dit in onze online database om facturen te maken en dit jaarlijks terugkerende proces te automatiseren indien van toepassing.
  • Wanneer u Pro6PP contacteert registreren we deze communicatie om eventuele problemen mee op te kunnen lossen. We kunnen uw emailadres gebruiken om u te informeren over onze diensten, zoals u te laten weten over de komende veranderingen of verbeteringen.
  • Wanneer u of uw gebruikers geodata opvragen van de Pro6PP API, houden wij deze verzoeken in een logbestand om de API-call quota bij te houden. We kunnen het ook gebruiken om problemen op te lossen in het geval u een probleem meldt. Deze logs worden gehouden voor 30 dagen, daarna automatisch verwijderd.

Informatie beveiliging

We werken hard om onze gebruikers te beschermen tegen ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van de informatie die we bewaren. In het bijzonder:

  • We beveiligen veel van onze diensten met SSL.
  • Door ons platform in de Google Cloud te draaien weten we dat de infrastructuur continue wordt gemonitord.

Naleving van de regelgeving

We voldoen aan de Nederlandse voorschriften als “Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)”. In het geval van een data-lek, zullen we dit incident bij CBP binnen twee werkdagen melden.